วิธีการชำระเงิน

 

ก่อนชำระเงิน ลูกค้าต้องรับทราบกติกาว่า

 

 

เมื่อโอนชำระสินค้าแล้ว

 

ไม่สามารถ ลดจำนวนสินค้าที่สั่ง

 

 

หรือไม่รับสินค้า และเราไม่รับคืนสินค้า

 

 

ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น

 

รับทราบกติกาก่อนโอนเงิน

 

 

เมื่อโอนเงินมาแล้วถือว่ารับทราบกติกาแล้ว

 

 

ชำระโดยการโอนเงิน.

 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบกติกาก่อนโอนเงิน

 

 

สืบเนื่องจากมีมิชฉาชีพบางราย

 

 

 

หลอกให้ผู้เสียท่า โอนเงินเข้ามาทางเรา

 

 

แล้วบอกว่า จะลดจำนวนสินค้าให้โอนคืน

 

 

หรืออีกหลายหลายกรณี ที่ต้องโทรถามมา

 

 

ทางเรา

 

 

 

เพื่ออธิบายให้ได้เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand
 
 

 

 

 

โทรสั่งเหล็ก 061-625-1414