ราคาข้ออ้อยSD40 ยาว 12เมตร

 

 

 

ราคาข้ออ้อยSD40ยาว12เมตร เหล็กตรง     WWW.เหล็กข้ออ้อย.comโทร.095-456-3044

เหล็กเส้นกลม RB  6mm SR24 ยาว 10เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท เหล็กตรง น้ำหนัก 2.22กิโลต่อเส้น

เหล็กเส้นกลม RB  9mm SR24ยาว 10เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท  เหล็กตรง น้ำหนัก 4.99กิโลต่อเส้น

เหล็กข้ออ้อย DB 12mm SD40 ยาว 12เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท เหล็กตรง น้ำหนัก 10.656กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 16mm SD40 ยาว 12เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท เหล็กตรง น้ำหนัก 18.936กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 20mm SD40 ยาว 12เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท เหล็กตรง น้ำหนัก 29.592กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 25mm SD40 ยาว 12เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท เหล็กตรง น้ำหนัก 46.236กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 28mm SD40 ยาว 12เมตร  เหล็กข้ออ้อย.com เหล็กตรง น้ำหนัก 58.008กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 32mm SD40 ยาว 12เมตร  เหล็กข้ออ้อย.com เหล็กตรง น้ำหนัก 75.756กิโลต่อเส้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand