ราคาเหล็กข้ออ้อย SD40 ยาว 10 เมตร

 

 

ราคาเหล็กข้ออ้อยSD40ยาว10เมตร เหล็กตรง

www.เหล็กข้ออ้อย.com  

โทร.095-456-3044 ราคายกมัดใหญ่

 

เหล็กเส้นกลม RB 6mm SR24 ยาว 10เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขาย บาท เหล็กตรง 2.22กิโลต่อเส้น
เหล็กเส้นกลม RB 9mm SR24 ยาว 10เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขาย บาทเหล็กตรง  4.99กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 12mm SD40 ยาว 10เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขาย บาทเหล็กตรง  8.88กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 16mm SD40 ยาว 10เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขาย  บาทเหล็กตรง 15.78กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 20mm SD40 ยาว 10เมตร  เหล็กข้ออ้อย.comขาย  บาทเหล็กตรง 24.66กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 25mm SD40 ยาว 10เมตร เหล็กข้ออ้อย.comขาย บาทเหล็กตรง 38.53กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 28mm SD40 ยาว 10เมตร เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท เหล็กตรง น้ำหนัก48.34กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 32mm SD40 ยาว 10เมตร เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท เหล็กตรง น้ำหนัก63.13กิโลต่อเส้น

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand