www.ข้ออ้อย.com

โทรสั่งของ080-937-9869  

 

ราคาเหล็กH 

 

โทรสั่งของเบอร์นี้  080-937-9869

 

 

       

 

   

รายการ ใบเสนอราคาเหล็กข้ออ้อย.com

  โทร.สั่ง 061-625-1414

ID:line 0616251414

ราคาเหล็กเสา H 

ราคาเหล็กH  ราคาถูกน่าซื้อ

ราคาเหล็กH มอก. เต็มโรงใหญ่  

WWW.ข้ออ้อย.com

โทร.สั่งเหล็ก 061-625-1414

ราคานี้ขายเฉพาะลูกค้าข้ออ้อย.com

..........................................................................................................................................

ราคาเหล็กH เสาเหล็ก

มาตราฐาน

มอก.เต็มโรงใหญ่

................................

ราคาเหล็กH เสาเหล็ก

มาตราฐาน

มอก.เต็มโรงใหญ่

................................

ราคาเหล็กH เสาเหล็ก

มาตราฐาน

มอก.เต็มโรงใหญ่

................................

 

ราคาเหล็กตัวซีC75x45x2.3mmมอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 319 บาท 

โทร.สั่งเหล็กตัวซีC 061-625-1414

น้ำหนัก 17.5 kg/6m.

319 บาท ยาว6 เมตร

17.5Kg.

C3"x2.3mm

   
 

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x2.3mmมอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 391 บาท 

โทร.สั่งเหล็กตัวซีC 061-625-1414

น้ำหนัก 21.5 kg/6m.

391 บาท ยาว6 เมตร

21.5Kg.

C4"x2.3mm

   
 

ราคาเหล็กตัวซีC125x50x2.3mmมอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 446 บาท 

โทร.สั่งเหล็กตัวซีC 061-625-1414

น้ำหนัก 24.5 kg/6m.

446 บาท ยาว6 เมตร

24.5Kg.

C5"x2.3mm

   
 

 ราคาเหล็กเสา H โทรสั่งเสาH 061-625-1414.

     

 1

ราคาเสาH100x100x6x8ยาว6เมตร  

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 17.2 kg/m.

 

2,580 บาท ยาว6 เมตร

103.2Kg.

3,870 บาท ยาว9 เมตร

154.8Kg.

5,160 บาท ยาว12เมตร

206.4Kg.

 

ราคาเสาH 100x100x6x8ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 17.2 kg/m.

  3,870 บาท ยาว9 เมตร

154.8Kg.

 
 

ราคาเสาH 100x100x6x8ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 17.2 kg/m.

    5,160 บาท ยาว12เมตร

206.4Kg.

         

ราคาเสาH 125x125x6.5x9ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 23.8 kg/m.

3,570 บาท ยาว6 เมตร

142.8Kg.

 

5,360 บาท ยาว9 เมตร

214.2Kg.

 

7,150 บาท ยาว12 เมตร

285.6Kg.

 
 

ราคาเสาH 125x125x6.5x9ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 23.8 kg/m.

 

5,360 บาท ยาว9 เมตร

214.2Kg.

 
 

ราคาเสาH 125x125x6.5x9ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 23.8 kg/m.

   

7,150 บาท ยาว12 เมตร

285.6Kg.

         

ราคาเสาH 150x150x7x10ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 31.5 kg/m.

4,730 บาท ยาว6 เมตร

189Kg.

 
7,090 บาท ยาว9 เมตร

283.5Kg.

9,450 บาท ยาว12 เมตร

378Kg.

 
 

ราคาเสาH 150x150x7x10ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 31.5 kg/m.
  7,090 บาท ยาว9 เมตร

283.5Kg.

 
 

ราคาเสาH 150x150x7x10ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 31.5 kg/m.
   

9,450 บาท ยาว12 เมตร

378Kg.

         

 

ราคาเสาH175x175x7.5x11ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 40.2 kg/m.

6,040 บาท ยาว6 เมตร

241.2Kg.

 

9,040 บาท ยาว9 เมตร

361.8Kg.

 

12,050 บาท ยาว12 เมตร

482.4Kg.

 
 

ราคาเสาH175x175x7.5x11ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 40.2 kg/m.
 

9,040 บาท ยาว9 เมตร

361.8Kg.

 
 

ราคาเสาH175x175x7.5x11ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 40.2 kg/m.
   

12,050 บาท ยาว12 เมตร

482.4Kg.

         

ราคาเสาH 200x200x8x12ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 49.9 kg/m.

7,480 บาท ยาว6 เมตร

299.4Kg.

 

11,220 บาท ยาว9 เมตร

449.1Kg.

 

14,960 บาท ยาว12 เมตร

598.8Kg.

 
 

ราคาเสาH 200x200x8x12ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 49.9 kg/m.
 

11,220 บาท ยาว9 เมตร

449.1Kg.

 
 

ราคาเสาH 200x200x8x12ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 49.9 kg/m.
   

14,960 บาท ยาว12 เมตร

598.8Kg.

         

ราคาเสาH 250x250x9x14ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 72.4 kg/m.

10,860 บาท ยาว6 เมตร

434.4Kg.

 

16,280 บาท ยาว9 เมตร

651.6Kg.

 

21,710 บาท ยาว12 เมตร

868.8Kg.

 
 

ราคาเสาH 250x250x9x14ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 72.4 kg/m.
 

16,280 บาท ยาว9 เมตร

651.6Kg.

 
 

ราคาเสาH 250x250x9x14ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 72.4 kg/m.
   

21,710 บาท ยาว12 เมตร

868.8Kg.

         

ราคาเสาH 300x300x10x15ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 94.0 kg/m.

14,090 บาท ยาว6 เมตร

564Kg.

 

21,140 บาท ยาว9 เมตร

846Kg.

 

28,250 บาท ยาว12 เมตร

1,128Kg.

 
 

ราคาเสาH 300x300x10x15ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 94.0 kg/m.
 

21,140 บาท ยาว9 เมตร

846Kg.

 
 

ราคาเสาH 300x300x10x15ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 94.0 kg/m.
   

28,250 บาท ยาว12 เมตร

1,128Kg.

         

ราคาเสาH 350x350x12x19ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 137.0 kg/m.

22,270 บาท ยาว6 เมตร

822Kg.

 

33,400 บาท ยาว9 เมตร

1,233Kg.

 

44,540 บาท ยาว12 เมตร

1,644Kg.

 
 

ราคาเสาH 350x350x12x19ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 137.0 kg/m.

 

33,400 บาท ยาว9 เมตร

1,233Kg.

 
 

ราคาเสาH 350x350x12x19ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 137.0 kg/m.

   

44,540 บาท ยาว12 เมตร

1,644Kg.

         

ราคาเสาH 400x400x13x12ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 172 kg/m.

28,830 บาท ยาว6 เมตร

1,032Kg.

 

43,240 บาท ยาว9 เมตร

1,548Kg.

 

57,650 บาท ยาว12 เมตร

2,064Kg.

 
 

ราคาเสาH 400x400x13x12ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 172 kg/m.
 

43,240 บาท ยาว9 เมตร

1,548Kg.

 
 

ราคาเสาH 400x400x13x12ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 172 kg/m.
   

57,650 บาท ยาว12 เมตร

2,064Kg.

 

ราคาWf Hb

................................................................................................................................................

     
 

ราคาWf 194x150x6x9 ยาว6เมตร ราคา

โทร.สั่ง 061-625-1414 ราคา 

น้ำหนัก 30.60 kg/m.

4,600บาท ยาว6 เมตร

183.6Kg.

 

6,900บาท ยาว9 เมตร

275.4Kg.

 

9,180บาท ยาว12เมตร

367.2Kg.

 
 

ราคาWf 194x150x6x9 ยาว9เมตร ราคา

โทร.สั่ง 061-625-1414 ราคา

น้ำหนัก 30.60 kg/m.

 

6,900บาท ยาว9 เมตร

275.4Kg.

 
 
 

ราคาWf 194x150x6x9ยาว12เมตร ราคา

โทร.สั่ง 061-625-1414 ราคา 

น้ำหนัก 30.60 kg/m.

   

9,180บาท ยาว12เมตร

367.2Kg.

 

ราคา Wf 200x100x5.5x8 ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 21.3 kg/m.

 

3,200บาท ยาว6 เมตร

127.8Kg.

 

4,790บาท ยาว9 เมตร

191.7Kg.

 

6,390 บาท ยาว12 เมตร

255.6Kg.

 
 

ราคา Wf 200x100x5.5x8 ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 21.3 kg/m.

 

4,790บาท ยาว9 เมตร

191.7Kg.

 
 

ราคา Wf 200x100x5.5x8 ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 21.3 kg/m.

   

6,390 บาท ยาว12 เมตร

255.6Kg.

         
 

ราคา Wf 208x202x10x16 ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 65.7kg/m.

11,500 บาท ยาว6 เมตร

394.2Kg

17,100 บาท ยาว9 เมตร

591.3Kg.

22,800 บาท ยาว12 เมตร

788.4Kg.

 

ราคา Wf 208x202x10x16 ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 65.7kg/m.

 

17,100 บาท ยาว9 เมตร

591.3Kg.

 
 

ราคา Wf 208x202x10x16 ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 65.7kg/m.

   

22,800 บาท ยาว12 เมตร

788.4Kg.

         

ราคา Wf 250x125x6x9 ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 29.6 kg/m.

4,510 บาท ยาว6 เมตร

177.6Kg.

 

6,760 บาท ยาว9 เมตร

266.4Kg.

 

9,010 บาท ยาว12 เมตร

355.2Kg.

 
 

ราคา Wf 250x125x6x9 ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 29.6 kg/m.

 

6,760 บาท ยาว9 เมตร

266.4Kg.

 
 

ราคา Wf 250x125x6x9 ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 29.6 kg/m.

   

9,010 บาท ยาว12 เมตร

355.2Kg.

         

ราคา Wf 300x150x6.5x9 ยาว6เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 106 kg/m.

5,590 บาท ยาว6 เมตร

220.2Kg.

 

8,380 บาท ยาว9 เมตร

330.3Kg.

 

11,170 บาท ยาว12 เมตร

440.4Kg.

 
 

ราคา Wf 300x150x6.5x9 ยาว9เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 106 kg/m.

 

8,380 บาท ยาว9 เมตร

330.3Kg.

 
 

ราคา Wf 300x150x6.5x9 ยาว12เมตร

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก 106 kg/m.

   

11,170 บาท ยาว12 เมตร

440.4Kg.

         
         

ราคา 

โทร.สั่ง 061-625-1414

น้ำหนัก  kg/m.

, บาท ยาว6 เมตร

Kg.

 

, บาท ยาว9 เมตร

Kg.

 

, บาท ยาว12 เมตร

Kg.

 

 

 

 

WWW.ข้ออ้อย.com  

โทร.สั่ง 061-625-1414

เซฟไอดีไลน์ เลยพี่แล้วโทรผ่านไลน์ ประหยัด ID:line 0616251414

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand
 
 

 

 

 

โทรสั่งเหล็กข้ออ้อย

โทร.080-937-9869 โทร.061-625-1414