www.ข้ออ้อย.com

โทรสั่ง061-625-1414  

 

 

WWW.ข้ออ้อย.com

โทร.สั่งเหล็ก

ราคานี้ขายเฉพาะลูกค้าข้ออ้อย.com

....................................................................................................................................................................................................................

 
ราคาเหล็กตัวซีC 75x45x2.3mm มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 323 บาท 

โทร.สั่งเหล็กตัวซีC

น้ำหนัก 17.5 kg/6m.

ราคาเหล็กตัวซีC100x50x2.3mm มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 414 บาท 

โทร.สั่งเหล็กตัวซีC

น้ำหนัก 21.5 kg/6m.

ราคาเหล็กตัวซีC125x50x2.3mm มอก.

มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา 456 บาท 

โทร.สั่งเหล็กตัวซีC 

น้ำหนัก 24.5 kg/6m.

  ราคาเหล็กเสา H โทรสั่งเสาH โทรสั่งH

 

ราคาเสาH100x100x6x8ยาว6เมตร ราคา 2624 บาท  

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 17.2 kg/m.

ราคาเสาH100x100x6x8ยาว9เมตร ราคา 3924 บาท

 

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 17.2 kg/m.

ราคาเสาH100x100x6x8ยาว12เมตร ราคา 3924 บาท

 

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 17.2 kg/m.

 

ราคาเสาH125x125x6.5x9ยาว6เมตร ราคา 3636บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 23.8 kg/m.

 

ราคาเสาH125x125x6.5x9ยาว9เมตร ราคา 5656บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 23.8 kg/m.

 
ราคาเสาH125x125x6.5x9ยาว12เมตร ราคา 7426บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 23.8 kg/m.

 

ราคาเสาH150x150x7x10ยาว6เมตร ราคา 4742บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 31.5 kg/m.

ราคาเสาH150x150x7x10ยาว9เมตร ราคา 7424บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 31.5 kg/m.
ราคาเสาH150x150x7x10ยาว12เมตร ราคา 9365บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 31.5 kg/m.
 

ราคาเสาH175x175x7.5x11ยาว6เมตร ราคา 5974บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 40.2 kg/m.

ราคาเสาH175x175x7.5x11ยาว9เมตรราคา 8962บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 40.2 kg/m. 

ราคาเสาH175x175x7.5x11ยาว12เมตร 12456บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 40.2 kg/m. 
 

ราคาเสาH200x200x8x12ยาว6เมตร ราคา 7426 บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 49.9 kg/m.

ราคาเสาH200x200x8x12ยาว9เมตร ราคา 11456บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 49.9 kg/m. 

ราคาเสาH200x200x8x12ยาว12เมตร 14919บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 49.9 kg/m. 
 

ราคาเสาH250x250x9x14ยาว6เมตร ราคา 10919บาท

โทร.สั่ง 

น้ำหนัก 72.4 kg/m.

ราคาเสาH250x250x9x14ยาว9เมตร ราคา 16242บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 72.4 kg/m.
ราคาเสาH250x250x9x14ยาว12เมตร 22414บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 72.4 kg/m.
 

ราคาเสาH300x300x10x15ยาว6เมตร 14241บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 94.0 kg/m. 

ราคาเสาH300x300x10x15ยาว9เมตร 21426บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 94.0 kg/m.
ราคาเสาH300x300x10x15ยาว12เมตร 28236บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 94.0 kg/m.
 

ราคาเสาH350x350x12x19ยาว6เมตร  22456บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 137.0 kg/m.

ราคาเสาH350x350x12x19ยาว9เมตร  32493บาท

โทร.สั่ง 

น้ำหนัก 137.0 kg/m.

ราคาเสาH350x350x12x19ยาว12เมตร  44162บาท

โทร.สั่ง 

น้ำหนัก 137.0 kg/m.

 

ราคาเสาH 400x400x13x12ยาว6เมตร  29193บาท

โทร.สั่ง 

น้ำหนัก 172 kg/m.

ราคาเสาH 400x400x13x12ยาว9เมตร  42614บาท

โทร.สั่ง 

น้ำหนัก 172 kg/m.

ราคาเสาH 400x400x13x12ยาว12เมตร 56565บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 172 kg/m.
 

ราคาWf Hb

................................................................................................................................................

ราคาWf 194x150x6x9 ยาว6เมตร ราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 30.60 kg/m.

ราคาWf 194x150x6x9 ยาว9เมตร ราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 30.60 kg/m.

 

ราคาWf 194x150x6x9ยาว12เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 30.60 kg/m.

ราคา Wf 200x100x5.5x8 ยาว6เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 21.3 kg/m.

ราคา Wf 200x100x5.5x8 ยาว9เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 21.3 kg/m.

ราคา Wf 200x100x5.5x8 ยาว12เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง 

น้ำหนัก 21.3 kg/m.

 

ราคา Wf 208x202x10x16 ยาว6เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 65.7kg/m.

 

ราคา Wf 208x202x10x16 ยาว9เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 65.7kg/m.

 
ราคา Wf 208x202x10x16 ยาว12เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 65.7kg/m.

 

ราคา Wf 250x125x6x9 ยาว6เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 29.6 kg/m.

ราคา Wf 250x125x6x9 ยาว9เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 29.6 kg/m.

ราคา Wf 250x125x6x9 ยาว12เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 29.6 kg/m.

 

ราคา Wf 300x150x6.5x9 ยาว6เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 106 kg/m.

ราคา Wf 300x150x6.5x9 ยาว9เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 106 kg/m.

 

ราคา Wf 300x150x6.5x9 ยาว12เมตรราคา  บาท

โทร.สั่ง

น้ำหนัก 106 kg/m.

 
 
 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand
 
 

 

 

 

โทรสั่งเหล็ก 061-625-1414