โทร.สั่งเหล็ก 061-625-1414. 

ใบเสนอราคาเหล็กข้ออ้อย 

www.ข้ออ้อย.com 

 

ขายแต่เหล็กเส้นเต็ม มอก. เต็มโรงใหญ่

สังเกตง่ายง่าย มีพิมพ์ข้าง SD40 เท่านั้น

 

 โทร.สั่งเหล็กเส้น  061-625-1414

ราคา

เหล็ก

 

ข้ออ้อย

 

มอก.

 

เต็มโรง

 

 

ใหญ่ 

..............................................

ราคาข้ออ้อย SD40 10 เมตร

ราคาเหล็กตรงยาว

ขายแต่เหล็กเส้นเต็ม มอก. เต็มโรงใหญ่

สังเกตง่ายง่าย มีพิมพ์ข้าง SD40 เท่านั้น

ถึงจะเต็มโรงใหญ่

 

www.ข้ออ้อย.com  โทร.สั่งเหล็กเส้น  061-625-1414

 ..........................................................................................

ราคา

 

 

ข้ออ้อย

 

 

 

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม.SR24 ยาว 10 เมตร มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง 

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 2.22 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

41 บาท

 

 

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม. SR24 ยาว 10 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 4.99 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น  061-625-1414

88 บาท

 

ราคาข้ออ้อย DB 12 มม SD40 ยาว 10 เม  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 8.88 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

152 บาท

 

 

ราคาข้ออ้อยDB 16 มม SD40 ยาว 10 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 15.78 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น  061-625-1414

267 บาท

ราคาข้ออ้อย DB  20 มม SD40 ยาว 10 เมต   มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 24.66 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น  061-625-1414

418 บาท

 

ราคาข้ออ้อย  DB 25 มม SD40 ยาว 10 เมต   มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 38.53 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

653 บาท

 

 

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม SD40 ยาว 10 เมตร   มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 48.34 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

1,950 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 32 มม. SD40 ยาว 10 เมต  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 63.13 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414 ยี่ห้อTaTa

3,593 บาท

 

ของมีเลย ขั้นต่ำขาย 3เส้น 

ขายแต่เหล็กเส้นเต็ม มอก. เต็มโรงใหญ่

สังเกตง่ายง่าย มีพิมพ์ข้าง SD40 เท่านั้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น  064-468-2654

ราคา 

ราคาข้ออ้อย SD40 12เมตร

ราคาเหล็กตรงยาว

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

ราคา 

ราคาเส้นกลม RB 6.0 มม. SR24 ยาว 10 เมตร   มอก.เต็มโรงใหญ่เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 2.22 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414  

41 บาท

 

 

ราคาเส้นกลม RB 9.0 มม. SR24 ยาว 10 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 4.99 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414  

88 บาท

 

 

ราคาข้ออ้อย DB 12 มม. SD40 ยาว 12 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 10.656 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

183 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 16 มม. SD40 ยาว 12 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 18.936 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

320 บาท

ราคาข้ออ้อย DB 20 มม. SD40 ยาว 12 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 29.592 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.comโทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

502 บาท

 

ราคาข้ออ้อย DB 25 มม. SD40 ยาว 12 เมตร   มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 46.236 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

784 บาท

 

 

ราคาข้ออ้อย DB 28 มม .SD40 ยาว 12 เมตร   มอก.เต็มโรงใหญ่  เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 58.008 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414

2,200 บาท

 

ราคาข้ออ้อย DB 32 มม. SD40 ยาว 12 เมตร  มอก.เต็มโรงใหญ่   เหล็กตรง

เหล็กเต็ม เหล็กตรง น้ำหนัก 75.756 Kg./เส้น

www.ข้ออ้อย.com โทร.สั่งเหล็กเส้น 061-625-1414 ยี่ห้อTaTa

3,856บาท

 

ของมีเลย ขั้นต่ำขาย 3 เส้น

 

โทร. 061-625-1414

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand
 
 

 

 

 

โทรสั่งเหล็ก 061-625-1414