สินค้าขายดี

วันนี้เปิดให้บริการ 

 

ขายแต่เหล็กเส้นเต็ม มอก. เต็มโรงใหญ่

                                                       

 

 

www.เหล็กข้ออ้อย.com 

 

              โทรสั่งเหล็ก 095-456-3044

 

 สินค้าขายดี

ราคาเหล็กข้ออ้อยSD40ยาว10เมตร เหล็กตรง10ม.

www.เหล็กข้ออ้อย.com โทร.095-456-3044.

ค่ารถขนส่งต่างหาก สำหรับเหล็กตรง เริ่มที่13,000บาทต่อเที่ยว
เหล็กเส้นกลม RB 6mm SR24 ยาว10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย61บาท  น้ำหนัก  2.22กิโลต่อเส้น
เหล็กเส้นกลม RB 9mm SR24 ยาว 10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย133บาท น้ำหนัก4.99กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 12mm SD40 ยาว 10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย230บาท น้ำหนัก 8.88กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 16mm SD40 ยาว 10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย408บาท น้ำหนัก 15.78กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 20mm SD40 ยาว 10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย625บาท น้ำหนัก 24.66กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 25mm SD40 ยาว 10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย996บาท น้ำหนัก 38.53กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 28mm SD40 ยาว 10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท เหล็กตรง 48.34กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 32mm SD40 ยาว 10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขายบาท  เหล็กตรง 63.13กิโลต่อเส้น

 

ราคาข้ออ้อยSD40ยาว12เมตร เหล็กตรง 12เมตร

 WWW.เหล็กข้ออ้อย.comโทร.095-456-3044.

เหล็กเส้นกลม RB 6mm SR24 ยาว 10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย61บาท เหล็กตรง น้ำหนัก 2.22กิโลต่อเส้น

เหล็กเส้นกลม RB 9mm SR24 ยาว 10เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย133บาท เหล็กตรง น้ำหนัก 4.99กิโลต่อเส้น

เหล็กข้ออ้อย DB 12mm SD40 ยาว 12เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย280บาท เหล็กตรง น้ำหนัก 10.656กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 16mm SD40 ยาว 12เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย490บาท เหล็กตรง น้ำหนัก 18.936กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 20mm SD40 ยาว 12เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย760บาท เหล็กตรง น้ำหนัก 29.592กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อยDB25mm SD40 ยาว 12เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.comขาย1,181บาท เหล็กตรง น้ำหนัก46.236กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 28mm SD40 ยาว 12เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.com  เหล็กตรง น้ำหนัก 58.008กิโลต่อเส้น
เหล็กข้ออ้อย DB 32mm SD40 ยาว 12เมตร มอกเต็มโรงใหญ่ เหล็กข้ออ้อย.com  เหล็กตรง น้ำหนัก 75.756กิโลต่อเส้น
ค่ารถขนส่งต่างหาก สำหรับเหล็กตรง เริ่มที่13,000บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 
thaiflag small Thailand